ДГ Лилия
Детска градина в град Пловдив

Новини

ДГ Лилия

Заповед за избор на фирми доставчици по ДФ "Земеделие"

Протокол

Протокол

Детска градина "Лилия" гр.Пловдив

Откриване на процедура за доставка на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти по Фонд Земеделие