ДГ Лилия
Детска градина в град Пловдив

Екипи по групи

Първа група :

Албена Стойкова-старши учител  и Ралица Костадинова-учител с чистач Минка Сиракова;

Втора група :

Мария Божилова и Божана Календарска-старши учители с пом.възпитател Пенка Янкова

Трета група :

Светла Стойкова и Славка Гуркова-старши учители с чистач Нора Симеонова

Четвърта А група :

Малинка Царева -главен учител с чистач Гюлтен Мурад

Четвърта Б група :

Ана Ночева - старши учител с чистач Виолета Стоянова